The Universal Photographer

13 10 18
17 03 19

Aan de hand van U. maken Geene en De Nooy een ‘encyclopedie’ over de fotografie. Deze fictieve persoon maakte méér foto’s van méér verschillende onderwerpen in méér verschillende stijlen dan alle fotografen voor hem. In U. kunnen talloze eigenschappen van andere fotografen, filosofen, wetenschappers en verzamelaars worden herkend. Als fotograaf verhoudt hij zich namelijk op extreme wijze tot een basiskwaliteit van fotografie: het kopiëren.

Anne Geene & Arjan de Nooy baseren The Universal Photographer losjes op Gustave Flauberts onvoltooide roman Bouvard et Pécuchet uit 1881. Hierin bestuderen twee vijftigers de stand van zaken op uiteenlopende terreinen, van scheikunde en psychologie tot religie en landbouw. Net als deze personages had U. een drang tot studeren, kopiëren, verzamelen, combineren en onderzoeken – en net als hen ontbrak het hem aan gezond verstand. Dit resulteerde in ongebruikelijke methodes, merkwaardige voorkeuren en naïeve oplossingen voor zelfgecreëerde problemen.

Aan de hand van de hoofdstukken in het boek verkent de tentoonstelling opeenvolgende periodes uit U.’s oeuvre, waarvoor Geene & De Nooy op hun beurt putten uit een veelheid aan bronnen. Het werk van U. weerspiegelt de visie van de kunstenaars op de kunst van het fotograferen, gekenmerkt door relativering en absurdisme. Omgeven door een duizelingwekkende inventarisatie van citaten over fotografie, construeren Geene & De Nooy aan de hand van U. een pseudowetenschappelijke overzicht van het medium. The Universal Photographer is boven alles een viering van de fotografie.