Nieuwe feiten

Waarnemingen uit het dieren- en plantenrijk en het heelal in het algemeen

Foto’s zijn voor velen nog steeds het ultieme bewijs van een waarneming. Ook in de wetenschap is de fotografie sinds haar ontstaan een veelgebruikt hulpmiddel, dat ons zelfs in staat stelt méér waar te nemen dan met het blote oog zichtbaar is. Volgens de bekende Franse sterrenkundige Gérard de Vaucouleurs was de fotografie ook cruciaal voor de ontwikkeling van de astronomie.

Anne Geene bedient zich ook in dit boek van verschillende fotografische technieken en presentatievormen. Met haar foto’s en de bijbehorende toelichting laat zij zien dat kennis en waarneming elkaar wederzijds beïnvloeden en dat die kruisbestuiving leidt tot verrassende resultaten. Zelfs de grootste droogstoppel zal daarbij niet altijd de neiging kunnen onderdrukken de mondhoeken te plooien.