Dodonaei

Mensen classificeren alles, bijna instictief. De Vlaamse arts en botanicus Rembert Dodoens (1517-1585) classificeerde planten op een unieke manier die zijn tijd ver vooruit was en grote invloed had op de wetenschappelijke wereld. 500 jaar na zijn geboorte brengen Geene en De Nooy een speelse interpretatie en een ode aan zijn werk en nalatenschap. Ze maakten recombinaties van de Dodonaea, een plantenfamilie naar hem vernoemd door Carl Linnaeus. Deze ogenschijnlijk onnatuurlijke resultaten zouden Dodoens waarschijnlijk licht van zijn stuk hebben gebracht: “Welck een merckhwaerdigh cruyt cruypt daer lancx der aerden…”