Perceel no. 235 / Encyclopedie van een volkstuin

Het is een vaak gehoord cliché dat de wereld steeds kleiner wordt. ‘Perceel nr. 235 / Encyclopedie van een volkstuin’ bewijst eerder het tegendeel. Door uitvoerig fotografisch onderzoek geeft Anne Geene ons inzicht in de verrassende rijkdom van het planten- en dierenleven op een volkstuinperceel in het meest verstedelijkte gebied van Nederland. Honderden plant- en diersoorten, bijzonder gedrag en opmerkelijke vondsten zijn in dit werk gedocumenteerd met de daartoe meest geëigende fotografische technieken, uiteenlopend van zoutdrukken tot microscopische detailopnamen.

‘Perceel nr. 235 / Encyclopedie van een volkstuin’ is geïnspireerd door de taal van de wetenschap, maar heeft geen enkele wetenschappelijke pretentie. Aan de basis staan volstrekt persoonlijke observaties, al zijn die geselecteerd en vastgelegd met wetenschappelijke precisie en oog voor detail. Het boek wil een complete visuele weergave geven van alles wat er groeit, bloeit, zwemt en vliegt op, langs en over de exact 245 vierkante meter van volkstuin nr. 235 op het complex ‘Eigen Hof’ in Rotterdam-Overschie. Toch staat niet zozeer het waargenomene centraal als wel de kunst van het waarnemen en de relatie tussen fotografie en wetenschap. Daarmee vormt dit werk een uniek fotografisch universum dat het niveau van de verzameling ruimschoots overstijgt.

‘[…]een viering van alles wat natuur is. Dood en verrotting niet geschuwd. Als je het boek dichtslaat kun je niet anders dan met een hernieuwde gretigheid om je heen kijken…’ – Hans Aarsman

"Anne Geene, winner of the ING New Talent Award 2014 intelligently applied photographic techniques that are an indispensable part of the visual language, be it black-and-white negatives, digital Photography, salt prints, cyanotypes, or transparency sheet films. In the time of globalization No. 253 / Encyclopaedia of an allotment conveys fascinating insight into the microcosm of just an allotment garden, which becomes a poetic story about the universe." -Kasia Klimpel in Camera Austria-