Accumulation of Things

Voor Vestibulum 4 (Kröller-Müller Museum nodigt ieder half jaar een kunstenaar uit om voor een gedeelte van het gebouw, het vestibulum een presentatie te maken die zich tot de plek verhoudt, tot de geschiedenis van het museum of de collectie) onderzocht ik de verzameldrift van Helene Kröller-Müller, de grondlegger van het museum. Helene beschouwde haar kunstcollectie, nauwgezet vastgelegd in haar collectieboek, als afgesloten. Maar kan ‘een zorgvuldig uitgezochte aaneenschakeling van kunstwerken’ ooit compleet zijn? In Accumulation of Things staat de menselijke verzameldrift centraal. Met een knipoog naar de menselijke drang tot ordenen en weten, neem ik begrippen als bezit, compleetheid, selectie en verlangen onder de loep.
Ruim een jaar doorkruiste ik het park rondom het Kröller-Müller Museum om zoveel mogelijk verzamelingen aan te leggen. Van minuscule blaadjes van klavers, hondsdraf of duizendschoon, tot kleurmarkeringen op bomen en blauwe luchten boven de Veluwe. Ook fotografeerde ik alle bomen met een omtrek groter dan anderhalve meter: bomen die er naar alle waarschijnlijkheid al stonden toen Helene Kröller-Müller haar museum bouwde. En ik vond een collectie van een ander ‘wezen’: de verzameling eikels van een eekhoorn.