Gronings Gras | Grass from Groningen

Er zijn ongeveer 1600000000000000 grassprietjes op aarde maar gras is een ondergewaardeerd plantje. Iedereen loopt er gewoon overheen. Sinds een aantal jaar verzamelt Anne Geene gras van bekende grasvelden of gras dat op bekende plekken groeit. Van voetbalstadions tot kerkhoven, van het Forum Romanum tot de Acropolis. In kleine schetsboekjes worden de afzonderlijke grassprietjes getoond. Voor Galerie Block C en ARTisBOOK wordt dit project uitgebreid (of eigenlijk gereduceerd) tot alleen Gronings gras. Een vrolijke verwijzing naar Gronings gas waarin onderwaardering ook een belangrijke rol speelde.

Tijd dus voor een ode aan het gras. Gras van bekende Groningers (Ben Feringa, Bert Visscher, Arjen Robben, Andreas Blühm en de burgemeester), van bekende Groningse velden (Euroborg, Noorderplantsoen) en haar bestaande collectie zullen te zien zijn.